Ilja Šestakov - LEGION, súkromný podnikateľ, Bardejov